Disclaimer

Caffè Duo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit
van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in gegevens
kunnen echter voorkomen. Caffè Duo wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van
de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site
weergegeven informatie. Caffè Duo behoudt zich het recht voor de inhoud van de
informatie op de website te wijzigen.Caffè Duo garandeert evenmin dat de site foutloos
of ononderbroken functioneert, of dat de informatie, software dan wel links die via deze
website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
Verwijzingen naar of links naar andere website dienen alleen ter informatie van de gebruiker.
Caffè Duo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt
verwezen.
Caffè Duo, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,
merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie
(waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Bezoekers verkrijgen geen enkele vorm van
licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken
van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke toestemming
van Caffè Duo, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze
dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.