Gratis verzending

Binnen 24 uur verzonden

Altijd vers gebrand

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Caffè Duo. Als u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en vervoerskosten (tenzij anders vermeld) en worden duidelijke aangegeven op de internetsite.

3. De prijzen in onze webwinkel zijn gebaseerd op aflevering in Nederland.

4. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de bestelling beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient u Caffè Duo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, per e-mail hierover in te lichten.

5. Als is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling beantwoorden, heeft Caffè Duo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6. Alle prijzen en aanbiedingen van Caffè Duo zijn vrijblijvend. Caffè Duo behoudt zich altijd het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

7. Caffè Duo heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Als u hierdoor wordt benadeeld, zullen wij u per e-mail berichten. U heeft dan het recht om uw bestelling te annuleren.

8. Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.

9. Caffè Duo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als een product niet op voorraad is, zal er contact met u worden opgenomen over de levertijd. Vindt u de levertijd niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren.

10. Caffè Duo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Als u niet tevreden bent over een artikel, kunt u de artikelen retourneren. U ontvangt dan de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Caffè Duo vergoedt niet de verzendkosten voor het retourneren. Neemt u bij ontevredenheid over een artikel altijd contact op met Caffè Duo, zodat wij dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen.

12. Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

13. Betaling gaat op rekening of via Ideal.

14. Als u met enige betaling in gebreke bent, heeft Caffè Duo het recht een volgende levering op te schorten of niet uit te voeren.

15. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over als u volledige bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Caffè Duo en de artikelen zijn afgeleverd.

16. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Caffè Duo. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering kan worden beschouwd, gaat het risico over op de afnemer.

17. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Caffè Duo internetsite, waaronder programmatuur, logo, overige beelden en fotomateriaal, zoekmethoden en teksten zijn eigendom van Caffè Duo. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Caffè Duo, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

18. Caffè Duo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 09199474.

19. Het BTW nummer is: NL001886187B69.

20. Caffè Duo is gevestigd aan de Rijksweg 41, 6581 ED te Malden.